Kosten

De doelstelling van De Tekenwerkplaats is om originele, praktische en ook betaalbare ontwerpen te maken. Dit geldt niet alleen voor de bouwkosten, maar ook voor de ontwerpkosten. Om dit doel te bereiken, hanteert De Tekenwerkplaats een viertal ontwerppakketten. De werkzaamheden en de prijzen verschillen per ontwerppakket. Daarmee is een ontwerp altijd betaalbaar!

Ontwerpkosten als percentage van de bouwkosten voor nieuwbouw

architect zwolle kosten nieuwbouw

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden per fase. Externe adviseurkosten niet inbegrepen.

Ontwerpkosten als percentage van de bouwkosten voor verbouw

architect zwolle kosten verbouw

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden per fase. Externe adviseurkosten niet inbegrepen.

De bovenstaande percentages zijn gemiddelden. De exacte prijs is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van een project. Deze kan pas worden gegeven nadat uw wensen zijn geïnventariseerd. In een vrijblijvende offerte zullen de kosten en de werkzaamheden per fase worden gespecificeerd. Op deze offerte zijn de algemene voorwaarden van De Tekenwerkplaats van toepassing.

Algemene voorwaarden 2017.pdf

Een goed ontwerp verdient zichzelf terug. Door een weloverwogen vormgeving, detaillering en materiaalkeuze in het ontwerpstadium kunt u niet alleen aanzienlijk besparen op de bouwkosten, maar ook op de onderhoudskosten en de energiekosten tijdens het gebruik.